Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Barcelonaplein 179 in Amsterdam 1019 LX

Barcelonaplein 179

1019 LX Amsterdam
Vraagprijs € 769.000,- k.k.

Omschrijving

English tekst below ***

UNIEK AAN DE PRACHTIGE LEVANTKADE! WONEN/WERKEN/ATELIER/GEZIN MET EIGEN STUDIO/APPARTEMENT, VEEL IS MOGELIJK! *** VAKANTIEGEVOEL AAN HET WATER! 5-/6-KAMER BENEDENHUIS OP DE BEGANE GROND EN EERSTE VERDIEPING VAN CIRCA 176 M² MET GROOT TERRAS AAN DE KADE VAN CIRCA 21 M².
BEELDSCHOON GELEGEN OP HET KNSM-EILAND MET DEELS UITZICHT OVER ERTSHAVEN EN MONDING...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Bouwjaar 1992 Woonoppervlakte 176 m² Aantal kamers 7
Lees meer

Omschrijving

English translation below
English tekst below ***

UNIEK AAN DE PRACHTIGE LEVANTKADE! WONEN/WERKEN/ATELIER/GEZIN MET EIGEN STUDIO/APPARTEMENT, VEEL IS MOGELIJK! *** VAKANTIEGEVOEL AAN HET WATER! 5-/6-KAMER BENEDENHUIS OP DE BEGANE GROND EN EERSTE VERDIEPING VAN CIRCA 176 M² MET GROOT TERRAS AAN DE KADE VAN CIRCA 21 M².
BEELDSCHOON GELEGEN OP HET KNSM-EILAND MET DEELS UITZICHT OVER ERTSHAVEN EN MONDING AMSTERDAM-RIJNKANAAL.

HIGHLIGHTS:
-Gelegen aan de zonnige Levantkade!
-One of a kind! Er zijn maar enkele woningen van dit type “bedrijfsruimte/woning” met deze ligging!
-Een met recht uniek appartement met veel mogelijkheden. Er is namelijk een inpandige zelfstandige studio/appartement met eigen woonkamer met open keuken, badkamer en slaapkamer. Hierdoor heeft de woning ongekend veel mogelijkheden. Oudere inwonende kinderen? Lat-relatie? Wonen/Atelier/kantoor aan huis combineren? Familie/vrienden uit buitenland die willen logeren? Het kan allemaal. Uiteraard ook ideaal voor groot gezin met hierbij 4 of zelfs 5 zeer grote slaapkamers mogelijk.
-Prachtig gelegen aan deze zonnige zuidelijk gelegen kade aan de prachtige Ertshaven!
-Wat het nog verder helemaal afmaakt is het prachtige terras van circa 21 m² aan de kade met prachtig uitzicht over het water en de scheepvaart. Hier is het heerlijk genieten van de zon!
-In de woonkamer deels hoge plafond van circa 3.30 door het niveau verschil.
-Entree van de woning kan vanaf Barcelonaplein maar ook via terras aan de Levantkade.
-Wonen in rust, maar met alle restaurants, terrasjes en galeries binnen een straal van 700 meter.
-Zwemsteiger direct voor de deur dus zonnen en zwemmen voor je eigen huis voor het echte vakantiegevoel!

OVERIGE HIGHLIGHTS:
-Onderdeel van het complex van de bekende Belgische architect Bruno Albert met het bijzondere ‘hek’ van Narcisse Tordoir gebouwd rond 1992. Architectuurliefhebber uit de hele wereld komen hier naartoe!
-Nog een eigen aparte berging van maar liefst bijna 7 m² in de kelder van het gebouw!
-C.V.-ketel betreft een huurketel. Koper dient of het huurcontract over te nemen of zelf een eigen ketel aan te schaffen.
-Erfpacht is voor 50 jaar afgekocht tot 01-12-2042. Dus tot die tijd geen jaarlijkse erfpachtbetalingen! Uiteraard bestaat ook hier de mogelijkheid om dit jaar de erfpacht na 2042 eeuwigdurend te laten vastleggen (afkopen of vaste canon nu al vastleggen voor na 2042). Vraag ons kantoor en/of informeer bij Gemeente voor meer informatie hierover.
-Maakt onderdeel uit van een zeer actieve VVE professioneel beheerd door VvE beheer Amsterdam.
-De VVE heeft een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
-De maandelijkse bijdrage aan de eigen VVE: € 139,94.
-Het woonoppervlak is door externe partij opgemeten conform meetinstructies gebruikmakende van de NEN2580. Meetrapport is aanwezig. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Alle opgegeven maten en oppervlaktes zijn derhalve indicatief.
-Aspirant-kopers worden bij deze uitdrukkelijk uitgenodigd om; het oppervlak na te meten en/of bouwtechnische keuring uit te voeren, zelf te kijken/onderzoeken naar de mogelijkheden om eigen gewenste invulling te geven aan het verkochte. Verkopende partij geeft hierover geen garanties.

OVER BARCELONAPLEIN:
Architect van het Barcelonaplein is Bruno Albert.
De opzet van de hoge pijlers op de begane grond, een middenzone met kleine holronde balkons en een afsluitende toplaag is klassiek te noemen en geeft het gebouw internationale, wellicht Italiaanse allure.
Passend in de ritmiek van de gevel is het kunstwerk/hekwerk met bloemen, neuzen en monden van de Belgische kunstenaar Narcisse Tordoir.
Het gebouw trekt dan ook architectuurliefhebbers vanuit de gehele wereld!

KNSM-EILAND IN HET OOSTELIJK HAVENGEBIED, WONEN OMRINGD DOOR HET IJ NAAST HARTJE AMSTERDAM!
Slechts circa 10 á 15 minuten fietsen naar hartje Centrum, op loopafstand van de bushalte en halte van tramlijn 10.
Tevens op loopafstand van winkelcentrum Brazilië.
In de nabije omgeving zijn er vele leuke restaurants en cafés met heerlijke terrassen aan het water.
Op de KNSM-laan zijn er diverse mooie winkels waaronder “Sissy Boy Homeland” en een verse bakker. Verderop ligt winkelcentrum Brazilië. Elke woensdag is er in het Oostelijk Havengebied biologische markt. KNSM-eiland is genieten van de rust, kindvriendelijke omgeving, water en boten.


----------------------ENGLISH TRANSLATION BELOW--------------------------------


***UNIQUE MULTI-PURPOSE PROPERTY ON THE BEAUTIFUL SUNNY LEVANTKADE! *** LIVING/WORKING/ STUDIO/FAMILY WITH OWN IN-RESIDENT STUDIO/GUEST HOUSE, MUCH IS POSSIBLE! *** HOLIDAY FEEL ON THE WATERSIDE! 5- / 6-ROOM APARTMENT ON THE GROUND FLOOR AND FIRST FLOOR OF CIRCA 176 M² WITH LARGE TERRACE ON THE WATERFRONT OF CIRCA 21 M².
LOCATED ON THE KNSM ISLAND WITH PART VIEWS OF PORT/WATER!

HIGHLIGHTS:
-Located on the sunny Levantkade!
-One of a kind! There are only a few homes of this type of "office/home" with this location!
-A truly unique apartment with many possibilities. There is a independant studio within the apartment with its own living room with open kitchen, bathroom and bedroom. This gives the property unprecedented many possibilities. Older children living at home? Long distance relationship? Combine living/studio /home office? Family/friends from abroad who want to stay in their own guesthouse? Everything is possible. Of course also ideal for a large family with 4 or even 5 very large bedrooms possible.
-Beautifully situated on this sunny southern side of the beautiful Ertshaven!
-What makes it even more complete is the beautiful terrace of approximately 21 m² on the the waterfront and southside with beautiful views of the water and shipping.
-In the living room partly high ceiling of approximately 3.30 due to the level difference.
-The entrance of the house can be from Barcelonaplein but also via terrace on the Levantkade.
-Living in peace, but with all restaurants, terraces and galleries within a radius of 700 meters.
-Swim deck right outside your door so sunbathe and swim in front of your own house for the real holiday feeling!

OTHER HIGHLIGHTS:
- Part of the complex of the famous Belgian architect Bruno Albert with the special "fence" of Narcisse Tordoir built around 1992. Architecture lovers from all over the world come here!
- Another separate storage room of no less than 7 m² in the basement of the building!
-C.V. boiler is a rental boiler. The buyer must either take over the lease or purchase his own boiler.
- Leasehold has been bought off for 50 years until 01-12-2042. So no annual lease payments until that time! Of course there is also the possibility to have the ground lease fixed for ever after 2042 (surrender or fixed rent canon already for after 2042). Ask our office and / or ask the municipality for more information.
- Is part of a very active VVE professionally managed by VvE beheer Amsterdam.
-The VVE has a Long-Term Maintenance Plan (MJOP).
-The monthly contribution to your own VVE: € 139.94.
-The living space has been measured by an external party in accordance with measurement instructions using NEN2580. Measurement report is present. The Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous method of measurement for giving an indication of the usage surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when performing the measurement. All specified sizes and surfaces are therefore indicative.
- Potential buyers are hereby expressly invited to; take Measurements of the apartment and/or to carry out constructional inspections, to look for oneself/to investigate the possibilities to give the desired interpretation to what is sold. The selling party gives no guarantees about this.

ABOUT BARCELONAPLEIN:
The architect of the Barcelona square is Bruno Albert.
The design of the high pillars on the ground floor, a central zone with small concave balconies and a closing top layer can be called classic and gives the building international, perhaps Italian, allure.
The artwork / fencing with flowers, noses and mouths of the Belgian artist Narcisse Tordoir fits in with the rhythm of the facade.
The building therefore attracts architecture enthusiasts from all over the world!

KNSM ISLAND IN THE EASTERN PORT AREA, LIVING SURROUNDED BY THE IJ NEXT TO THE HEART OF AMSTERDAM!
Only about 10 to 15 minutes by bike to the heart of the Center, within walking distance of the bus stop and tram line 10 stop.
Also within walking distance of the Brazil shopping center.
In the vicinity there are many nice restaurants and cafés with wonderful terraces on the water.
On the KNSM-laan there are several beautiful shops including "Sissy Boy Homeland" and a fresh bakery. Further on is the Brazil shopping mall. Every Wednesday there is an organic market in the Eastern Docklands. KNSM island is enjoying the tranquility, child-friendly environment, water and boats.
***UNIQUE MULTI-PURPOSE PROPERTY ON THE BEAUTIFUL SUNNY LEVANTKADE! *** LIVING/WORKING/ STUDIO/FAMILY WITH OWN IN-RESIDENT STUDIO/GUEST HOUSE, MUCH IS POSSIBLE! *** HOLIDAY FEEL ON THE WATERSIDE! 5- / 6-ROOM APARTMENT ON THE GROUND FLOOR AND FIRST FLOOR OF CIRCA 176 M² WITH LARGE TERRACE ON THE WATERFRONT OF CIRCA 21 M².
LOCATED ON THE KNSM ISLAND WITH PART VIEWS OF PORT/WATER!

HIGHLIGHTS:
-Located on the sunny Levantkade!
-One of a kind! There are only a few homes of this type of "office/home" with this location!
-A truly unique apartment with many possibilities. There is a independant studio within the apartment with its own living room with open kitchen, bathroom and bedroom. This gives the property unprecedented many possibilities. Older children living at home? Long distance relationship? Combine living/studio /home office? Family/friends from abroad who want to stay in their own guesthouse? Everything is possible. Of course also ideal for a large family with 4 or even 5 very large bedrooms possible.
-Beautifully situated on this sunny southern side of the beautiful Ertshaven!
-What makes it even more complete is the beautiful terrace of approximately 21 m² on the the waterfront and southside with beautiful views of the water and shipping.
-In the living room partly high ceiling of approximately 3.30 due to the level difference.
-The entrance of the house can be from Barcelonaplein but also via terrace on the Levantkade.
-Living in peace, but with all restaurants, terraces and galleries within a radius of 700 meters.
-Swim deck right outside your door so sunbathe and swim in front of your own house for the real holiday feeling!

OTHER HIGHLIGHTS:
- Part of the complex of the famous Belgian architect Bruno Albert with the special "fence" of Narcisse Tordoir built around 1992. Architecture lovers from all over the world come here!
- Another separate storage room of no less than 7 m² in the basement of the building!
-C.V. boiler is a rental boiler. The buyer must either take over the lease or purchase his own boiler.
- Leasehold has been bought off for 50 years until 01-12-2042. So no annual lease payments until that time! Of course there is also the possibility to have the ground lease fixed for ever after 2042 (surrender or fixed rent canon already for after 2042). Ask our office and / or ask the municipality for more information.
- Is part of a very active VVE professionally managed by VvE beheer Amsterdam.
-The VVE has a Long-Term Maintenance Plan (MJOP).
-The monthly contribution to your own VVE: € 139.94.
-The living space has been measured by an external party in accordance with measurement instructions using NEN2580. Measurement report is present. The Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous method of measurement for giving an indication of the usage surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when performing the measurement. All specified sizes and surfaces are therefore indicative.
- Potential buyers are hereby expressly invited to; take Measurements of the apartment and/or to carry out constructional inspections, to look for oneself/to investigate the possibilities to give the desired interpretation to what is sold. The selling party gives no guarantees about this.

ABOUT BARCELONAPLEIN:
The architect of the Barcelona square is Bruno Albert.
The design of the high pillars on the ground floor, a central zone with small concave balconies and a closing top layer can be called classic and gives the building international, perhaps Italian, allure.
The artwork / fencing with flowers, noses and mouths of the Belgian artist Narcisse Tordoir fits in with the rhythm of the facade.
The building therefore attracts architecture enthusiasts from all over the world!

KNSM ISLAND IN THE EASTERN PORT AREA, LIVING SURROUNDED BY THE IJ NEXT TO THE HEART OF AMSTERDAM!
Only about 10 to 15 minutes by bike to the heart of the Center, within walking distance of the bus stop and tram line 10 stop.
Also within walking distance of the Brazil shopping center.
In the vicinity there are many nice restaurants and cafés with wonderful terraces on the water.
On the KNSM-laan there are several beautiful shops including "Sissy Boy Homeland" and a fresh bakery. Further on is the Brazil shopping mall. Every Wednesday there is an organic market in the Eastern Docklands. KNSM island is enjoying the tranquility, child-friendly environment, water and boats.
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 769.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement beneden + bovenwoning Bouwjaar 1992 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan water, aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht en aan vaarwater Indeling Woonoppervlakte 176 m² Gebouwgebonden buitenruimte 21 m² Externe bergruimte 7 m² Inhoud 590 m³ Aantal kamers 7 Aantal slaapkamers 5 Aantal woonlagen 2 woonlagen Gelegen op 1e woonlaag Energie Energieklasse B Energie einddatum 10-12-2028 Isolatie Dubbel glas en volledig geïsoleerd Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel C.V.-Ketel Intergas HR Ketel (Gas Combiketel uit 2016, Huur) Buitenruimte Tuin Zonneterras Hoofdtuin Zonneterras Oppervlakte hoofdtuin 21 m² (4.96 m bij 6.66 m) Ligging hoofdtuin Zuid Kwaliteit tuin Verzorgd Bergruimte Schuur / Berging Box Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren, betaald parkeren en parkeervergunningen Toelichting Afhankelijk parkeervergunningenbeleid Gemeente Amsterdam Dak Soort dak Plat dak Overig Permanente bewoning Ja Bijzonderheden Dubbele bewoning mogelijk en dubbele bewoning aanwezig Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Bijdrage VVE p/m € 139,94 Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie A Perceelnummer 8015 Index A-8 Eigendomssituatie Erfpacht Afgekocht tot 2042-11-30

Video's

Plattegronden

Barcelonaplein 179 in Amsterdam 1019 LX Barcelonaplein 179 in Amsterdam 1019 LX Barcelonaplein 179 in Amsterdam 1019 LX Barcelonaplein 179 in Amsterdam 1019 LX Barcelonaplein 179 in Amsterdam 1019 LX Barcelonaplein 179 in Amsterdam 1019 LX Barcelonaplein 179 in Amsterdam 1019 LX

360° Foto's

Route van naar Barcelonaplein 179, 1019 LX Amsterdam

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring