Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te koop
Lisdoddelaan 77 in Amsterdam 1087 KB

Lisdoddelaan 77

1087 KB Amsterdam
Vraagprijs € 1.850.000,- k.k.

Omschrijving

*English text below* WORD METEEN VERLIEFD!! DEZE PAREL AAN DE LISDODDELAAN HEEFT EEN HIGH CLASS AFWERKINGSNIVEAU WAT ZELDEN WORDT GEZIEN. WAANZINNIGE ZEER EXCLUSIEVE VILLA (CA 320M2) MET EIGEN SPA, VIER SLAAPKAMERS, APARTE GARAGE, WERKKAMER, VOLWAARDIGE BIOSCOOP, TWEE LUXE BADKAMERS, EEN CUSTOMMADE KEUKEN, LICHTPLAN MET O.A. INBOUWSPOTS VAN MODULAR ETC...
EN NATUURLIJK DE SCHITTERENDE PLEK...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Woonhuis Bouwjaar 2010 Woonoppervlakte 319 m² Aantal kamers 7
Lees meer

Omschrijving

English translation below
*English text below* WORD METEEN VERLIEFD!! DEZE PAREL AAN DE LISDODDELAAN HEEFT EEN HIGH CLASS AFWERKINGSNIVEAU WAT ZELDEN WORDT GEZIEN. WAANZINNIGE ZEER EXCLUSIEVE VILLA (CA 320M2) MET EIGEN SPA, VIER SLAAPKAMERS, APARTE GARAGE, WERKKAMER, VOLWAARDIGE BIOSCOOP, TWEE LUXE BADKAMERS, EEN CUSTOMMADE KEUKEN, LICHTPLAN MET O.A. INBOUWSPOTS VAN MODULAR ETC...
EN NATUURLIJK DE SCHITTERENDE PLEK MET TUIN EN EIGEN STEIGER VOOR UW BOOT.

GESCHIEDENIS:

De woning is in 2010 gerealiseerd door Piet Boon Studio in samenwerking met het gespecialiseerde aannemersbedrijf Van der Windt (www.jvanderwindt.nl), gespecialiseerd in exclusieve woningbouw.
Opdracht aan Piet Boon Studio was om een Beach House te ontwerpen met de luxe en warmte van een familiehuis. Veel glas is toegepast voor daglicht toetreding. Het huis is zo ontworpen dat de zon zoveel mogelijk in het huis en in de tuin schijnt, maar bij hoge temperaturen in de zomer ook zorgt voor koelte. De lichtstraat beschikt over een aantal elektronisch bedienbare ramen die volledig open kunnen. Daarnaast heeft de woonkamer een glazen vouwwand voorzien van een harmonica systeem, waardoor deze in zijn geheel handmatig open kan. De signature van Piet Boon is in het hele huis zichtbaar geworden met zichtlijnen, hoge plafonds, hoge plinten en binnendeuren. De bewoners hebben zoveel mogelijk hun eigen smaak verwerkt in het interieur waardoor er verschillende interieurbouwers aanbod zijn gekomen.

HIGHLIGHTS:

- Veranda met openhaard waar je ook met minder mooi weer zalig buiten kunt zitten.

- Zeer ruime villa van 320m2, uniek!

- Schitterende lichtstraat, een architectonisch hoogstandje!

- Hoge plafonds en glazen vouwwand met harmonica systeem waardoor buiten binnen wordt en andersom.

- Eigen bioscoop.

- Sonos muzieksysteem door het gehele huis en veranda. Speakers zijn weggewerkt in wanden en plafonds.

- Gasleidingen door het huis zodat er gekookt kan worden op propaangas en er een gashaard kan branden in de eetkamer. Uniek op IJburg!

- Erfpacht afgekocht voor 50 jaar.

- Tuin is diep genoeg zodat u lekker kunt genieten van de zon en heerlijk kunt zwemmen in het heldere en diepe water.

- Complete luxe spa met jacuzzi, Finse sauna en inloopdouche.

- Vier ruime slaapkamers. (Drie boven en een in het souterrain).

- Eigen werkkamer/kantoor.

- Vloerverwarming door de gehele woning (inclusief garage).

- Prachtige afwerking, hoge plinten, binnendeuren van Bod’or

- Garage voor Uw auto en/of fietsen, scooters etc.

- Plek op eigen terrein voor twee grote auto’s.

- Berging en hout opslag.

- Voorbereiding warmtepomp tot op voorterrein incl put.

- Voorbereiding zonnepanelen, dakrand is expres hoger gemaakt zodat de zonnepanelen niet in het zicht liggen.

- Custom Made keuken met Viking en Wolf apparatuur (voor de professionele kokers) ontworpen en gemaakt door Studio DBD (www.designedbydavid.nl).

- Alle bekabeling is weggewerkt en het mediasysteem voor TV en Bioscoop is state of the Art.

- Alle houtsnijwerkschuifdeuren in opdracht gemaakt in India.

- Uitgebreid lichtplan zowel inbouw als opbouw. Er zijn uitsluitend design merken gebruikt zoals Modular, Maretti, Tom Dixon en Buster and Punch (www.busterandpunch.com).

- Prachtige ruime woonkamer van 50 m2 met hout haard welke speciaal is ontworpen (maatwerk van www.boxmanvanwijk.nl). Er wordt lucht van buiten aangezogen om het hout natuurlijk te laten branden. Het hout brand daardoor ook langer met meer rendement. Alle drie de haarden in het huis zijn afkomstig van deze leverancier.

- De kastenwand van de woonkamer en vaste kasten/bar in de kelder zijn ontworpen door Robin Sluijzer (www.robinsluijzer.com) i.s.m. met Dimitry de Roeck (www.deroeckinteriors.nl)

INDELING:

BEGANE GROND:

Entree met hal en garderobekast. Kantoor met inbouwkasten, eetkamer met gashaard en inbouwkasten (maatwerk), en een zeer luxe uitgeruste keuken met Viking apparatuur en kookeiland voorzien van Wolf propaangas kookmodules.

Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot de veranda en tuin. De glazen vouwwand naar de veranda kan volledig worden opengeschoven door middel van een harmonica systeem. Bij mooi weer wordt de woonkamer daardoor verlengd tot veranda en tuin.

EERSTE VERDIEPING:

Op de eerste verdieping bevinden zich 3 ruime slaapkamers. De master bedroom is ontworpen als een luxe hotelkamer waar je graag vertoefd. Ingebouwde entertainment, een walk in closet die uitkomt in de badkamer met dubbele wastafel, inloopdouche met 2 douchekoppen, en een ruim bad. Alle inbouw kranen zijn van het merk Boffi. Het marmer is geleverd en gemaakt door Lenarduzzi (zie www.lenarduzzi.eu ). Alle slaapkamers hebben met de openslaande deuren toegang tot een dakterras.

SOUTERRAIN:

Over de gehele lengte en breedte van het huis bevindt zich een souterrain en dat kan met recht een Piece of Art genoemd worden. Deze verdieping bestaat uit 4 gedeelten en heeft een Koekkoek voor daglicht en natuurlijke ventilatie. Een technische ruimte met wasmachines, toilet en opbergruimte, een gedeelte voor de kinderen om te spelen en een ingebouwde bedstede voor loges. Middels twee houten schuifdeuren kom je in de volledig geïsoleerde bioscoop met bar. De gebruikte systemen voor de bioscoop zijn state of the art. Daarnaast bevindt zich de huis SPA met bubbelbad voor het gehele gezin, een sauna voor 7 personen en een douche. Het marmer op vloer en wand is ook hier van Lenarduzzi met Boffi inbouwkranen. De gehele kelder is (uiteraard) voorzien van vloerverwarming.

VOOR EN ACHTERTUIN:

De tuin aan de waterkant heeft een WWOO buiten keuken met Green Egg.
Via de tuin is er direct toegang tot een eigen aanlegsteiger waar een boot kan worden aangemeerd. Ook is daar toegang tot een drijvend terras en een beschut terras in het riet waar de gehele dag tot laat in de avond in de zon gezeten kan worden.
Aan de voorzijde kunnen 2 auto’s op eigen terrein staan. Tevens is er een ruime droge haardhout opslag en bevinden zich twee opslagkasten voor de rolcontainer en voor de aansluiting en opslag van Benegas Light flessen.

==========ENGLISH=============

FALL IN LOVE !! THIS PEARL ON THE LISDODDELAAN HAS A HIGH CLASS FINISHING LEVEL WHICH IS SEEN RARE. VERY EXCLUSIVE VILLA (CA 320M2) WITH OWN SPA, FOUR BEDROOMS, SEPARATE GARAGE, WORKING ROOM, FULL BIOSCOPE, TWO LUXURIOUS BATHROOMS, A CUSTOM MADE KITCHEN, LIGHT PLAN WITH OA BUILT INSPOTS OF MODULAR ETC ...
AND NATURALLY THE GORGEOUS PLACE WITH GARDEN AND OWN SCENERY FOR YOUR BOAT.

HISTORY:

The house was realized in 2010 by Piet Boon Studio in collaboration with the specialized contractor Van der Windt (www.jvanderwindt.nl), specialized in exclusive housing.
The assignment for Piet Boon Studio was to design a Beach House with the luxury and warmth of a family home. Much glass has been used for daylight entry. The house has been designed in such a way that the sun shines as much as possible in the house and in the garden, but also ensures coolness at high temperatures in the summer. The lighting street has a number of electronically controlled windows that can be fully opened. In addition, the living room has a glass folding wall with a harmonica system, so that it can be opened manually in its entirety. Piet Boon's signature has become visible throughout the entire house with sightlines, high ceilings, high skirting boards and interior doors. The residents have incorporated their own taste into the interior as much as possible, resulting in various interior builders offering.

HIGHLIGHTS:

- Veranda with fireplace where you can sit outside with less beautiful weather.

- Very spacious villa of 320m2, unique!

- Beautiful light street, an architectural masterpiece!

- High ceilings and glass folding wall with harmonica system allowing outside and vice versa.

- Own cinema.

- Sonos music system throughout the house and veranda. Speakers are concealed in walls and ceilings.

- Gas pipes through the house so that there is cooking on propane gas and a gas fireplace can burn in the dining room. Unique on IJburg!

- Annual ground lease payments surrendered for 50 years.

- Garden is deep enough so that you can enjoy the sun and swim in the clear and deep water.

- Complete luxury spa with jacuzzi, Finnish sauna and walk-in shower.

- Four spacious bedrooms. (Three upstairs and one in the basement).

- Private office / office.

- Underfloor heating throughout the house (including garage).

- Beautiful finish, high skirting, interior doors of Bod'or

- Garage for your car and / or bicycles, scooters etc.

- Place on site for two large cars.

- Storage and wood storage.

- Preparation heat pump up to forecourt incl pit.

- Preparation of solar panels, roof edge is intentionally made higher so that the solar panels are not in sight.

- Custom Made kitchen with Viking and Wolf equipment (for the professional tubes) designed and made by Studio DBD (www.designedbydavid.nl).

- All cabling is eliminated and the media system for TV and Cinema is state of the art.

- All wood carving sliding doors commissioned in India.

- Extensive lighting plan both built in and built-up. Only design brands have been used such as Modular, Maretti, Tom Dixon and Buster and Punch (www.busterandpunch.com).

- Beautiful spacious living room of 50 m2 with wood fireplace which is specially designed (custom made by www.boxmanvanwijk.nl). Air is sucked in from the outside to let the wood burn naturally. The wood also burns longer with more efficiency. All three fireplaces in the house come from this supplier.

- The closet wall of the living room and closets / bar in the basement are designed by Robin Sluijzer (www.robinsluijzer.com) i.s.m. with Dimitry de Roeck (www.deroeckinteriors.nl)

LAYOUT:

GROUND FLOOR:
Entrance with hallway and wardrobe. Office with fitted wardrobes, dining room with gas fire and fitted wardrobes (customization), and a luxuriously equipped kitchen with Viking appliances and cooking island with Wolf propane gas cooking modules.
From the living room you have access to the veranda and garden. The glass folding wall to the veranda can be fully opened by means of a harmonica system. When the weather is nice, the living room is extended to the veranda and garden.

FIRST FLOOR:
On the first floor there are 3 spacious bedrooms. The master bedroom is designed as a luxurious hotel room where you like to stay. Built-in entertainment, a walk-in closet that opens into the bathroom with double sinks, walk-in shower with 2 shower heads, and a spacious bath. All built-in faucets are from the brand Boffi. The marble was delivered and made by Lenarduzzi (see www.lenarduzzi.eu). All bedrooms have access to a roof terrace with French doors.

BASEMENT:
Across the entire length and width of the house is a basement and that can rightly be called a Piece of Art. This floor consists of 4 parts and has a Koekkoek for daylight and natural ventilation. A technical room with washing machines, toilet and storage space, a section for children to play and a built-in bedstead for guest rooms. Through two wooden sliding doors you enter the fully isolated cinema with bar. The systems used for the cinema are state of the art. In addition, the house SPA with whirlpool for the whole family, a sauna for 7 people and a shower. The marble on the floor and wall is also here from Lenarduzzi with Boffi built-in faucets. The entire basement is (of course) equipped with underfloor heating.

FRONT AND BACK YARD:
The garden on the waterfront has a WWOO outside kitchen with Green Egg.
Through the garden there is direct access to a private jetty where a boat can be moored. There is also access to a floating terrace and a sheltered terrace in the reeds where the whole day until late in the evening can be spent in the sun.
Two cars can be parked at the front of the building. There is also a large dry firewood storage and there are two storage boxes for the roll container and for the connection and storage of Benegas Light bottles.
FALL IN LOVE !! THIS PEARL ON THE LISDODDELAAN HAS A HIGH CLASS FINISHING LEVEL WHICH IS SEEN RARE. VERY EXCLUSIVE VILLA (CA 320M2) WITH OWN SPA, FOUR BEDROOMS, SEPARATE GARAGE, WORKING ROOM, FULL BIOSCOPE, TWO LUXURIOUS BATHROOMS, A CUSTOM MADE KITCHEN, LIGHT PLAN WITH OA BUILT INSPOTS OF MODULAR ETC ...
AND NATURALLY THE GORGEOUS PLACE WITH GARDEN AND OWN SCENERY FOR YOUR BOAT.

HISTORY:

The house was realized in 2010 by Piet Boon Studio in collaboration with the specialized contractor Van der Windt (www.jvanderwindt.nl), specialized in exclusive housing.
The assignment for Piet Boon Studio was to design a Beach House with the luxury and warmth of a family home. Much glass has been used for daylight entry. The house has been designed in such a way that the sun shines as much as possible in the house and in the garden, but also ensures coolness at high temperatures in the summer. The lighting street has a number of electronically controlled windows that can be fully opened. In addition, the living room has a glass folding wall with a harmonica system, so that it can be opened manually in its entirety. Piet Boon's signature has become visible throughout the entire house with sightlines, high ceilings, high skirting boards and interior doors. The residents have incorporated their own taste into the interior as much as possible, resulting in various interior builders offering.

HIGHLIGHTS:

- Veranda with fireplace where you can sit outside with less beautiful weather.

- Very spacious villa of 320m2, unique!

- Beautiful light street, an architectural masterpiece!

- High ceilings and glass folding wall with harmonica system allowing outside and vice versa.

- Own cinema.

- Sonos music system throughout the house and veranda. Speakers are concealed in walls and ceilings.

- Gas pipes through the house so that there is cooking on propane gas and a gas fireplace can burn in the dining room. Unique on IJburg!

- Annual ground lease payments surrendered for 50 years.

- Garden is deep enough so that you can enjoy the sun and swim in the clear and deep water.

- Complete luxury spa with jacuzzi, Finnish sauna and walk-in shower.

- Four spacious bedrooms. (Three upstairs and one in the basement).

- Private office / office.

- Underfloor heating throughout the house (including garage).

- Beautiful finish, high skirting, interior doors of Bod'or

- Garage for your car and / or bicycles, scooters etc.

- Place on site for two large cars.

- Storage and wood storage.

- Preparation heat pump up to forecourt incl pit.

- Preparation of solar panels, roof edge is intentionally made higher so that the solar panels are not in sight.

- Custom Made kitchen with Viking and Wolf equipment (for the professional tubes) designed and made by Studio DBD (www.designedbydavid.nl).

- All cabling is eliminated and the media system for TV and Cinema is state of the art.

- All wood carving sliding doors commissioned in India.

- Extensive lighting plan both built in and built-up. Only design brands have been used such as Modular, Maretti, Tom Dixon and Buster and Punch (www.busterandpunch.com).

- Beautiful spacious living room of 50 m2 with wood fireplace which is specially designed (custom made by www.boxmanvanwijk.nl). Air is sucked in from the outside to let the wood burn naturally. The wood also burns longer with more efficiency. All three fireplaces in the house come from this supplier.

- The closet wall of the living room and closets / bar in the basement are designed by Robin Sluijzer (www.robinsluijzer.com) i.s.m. with Dimitry de Roeck (www.deroeckinteriors.nl)

LAYOUT:

GROUND FLOOR:
Entrance with hallway and wardrobe. Office with fitted wardrobes, dining room with gas fire and fitted wardrobes (customization), and a luxuriously equipped kitchen with Viking appliances and cooking island with Wolf propane gas cooking modules.
From the living room you have access to the veranda and garden. The glass folding wall to the veranda can be fully opened by means of a harmonica system. When the weather is nice, the living room is extended to the veranda and garden.

FIRST FLOOR:
On the first floor there are 3 spacious bedrooms. The master bedroom is designed as a luxurious hotel room where you like to stay. Built-in entertainment, a walk-in closet that opens into the bathroom with double sinks, walk-in shower with 2 shower heads, and a spacious bath. All built-in faucets are from the brand Boffi. The marble was delivered and made by Lenarduzzi (see www.lenarduzzi.eu). All bedrooms have access to a roof terrace with French doors.

BASEMENT:
Across the entire length and width of the house is a basement and that can rightly be called a Piece of Art. This floor consists of 4 parts and has a Koekkoek for daylight and natural ventilation. A technical room with washing machines, toilet and storage space, a section for children to play and a built-in bedstead for guest rooms. Through two wooden sliding doors you enter the fully isolated cinema with bar. The systems used for the cinema are state of the art. In addition, the house SPA with whirlpool for the whole family, a sauna for 7 people and a shower. The marble on the floor and wall is also here from Lenarduzzi with Boffi built-in faucets. The entire basement is (of course) equipped with underfloor heating.

FRONT AND BACK YARD:
The garden on the waterfront has a WWOO outside kitchen with Green Egg.
Through the garden there is direct access to a private jetty where a boat can be moored. There is also access to a floating terrace and a sheltered terrace in the reeds where the whole day until late in the evening can be spent in the sun.
Two cars can be parked at the front of the building. There is also a large dry firewood storage and there are two storage boxes for the roll container and for the connection and storage of Benegas Light bottles.
Overdracht Status Beschikbaar Vraagprijs € 1.850.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning villa Type woning geschakelde woning Kwaliteit woning Luxe Kenmerken waterwoning Bouwjaar 2010 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan water, aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht en aan vaarwater Indeling Woonoppervlakte 319 m² Perceeloppervlakte 296 m² Gebouwgebonden buitenruimte 48 m² Overige inpandige ruimte 16 m² Externe bergruimte 2 m² Inhoud 1192 m³ Aantal kamers 7 Aantal slaapkamers 4 Aantal woonlagen 3 woonlagen Energie Energieklasse A Energie einddatum 01-02-2029 Isolatie Dubbel glas, Volledig geïsoleerd Warmwater Centrale voorziening Verwarming Stadsverwarming Buitenruimte Tuin Achtertuin, Zonneterras Hoofdtuin Achtertuin Oppervlakte hoofdtuin 99 m² (11.0 m bij 9.0 m) Ligging hoofdtuin Noordoost Kwaliteit tuin verzorgd Bergruimte Schuur / Berging Aangebouwd hout Voorzieningen Voorzien van elektra Parkeergelegenheid Garage Carport, Parkeerplaats Parkeerfaciliteiten Op eigen terrein Dak Soort dak plat dak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Uitstekend Onderhoud buiten Uitstekend Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, Jacuzzi, Sauna Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie AU Perceelnummer 2394 Oppervlakte 296 m² Eigendomssituatie Erfpacht Afgekocht tot 2057-02-15
Route van naar Lisdoddelaan 77, 1087 KB Amsterdam
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.